پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
خدمات الکترونیکنظرسنجی
اطلاعات شخصي
تحصيلات : 
شغل : 

میزان رضایت شما از بازدید سایت بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) در چه سطحی است؟

ارسال


دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۳۲۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ 
۱۵:۱:۲۸
کد خبر : ۶۳۲۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ 
۱۵:۱:۲۹
کد خبر : ۶۳۲۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ 
۱۵:۱:۲۹
با حضور وزیر بهداشت ، استاندار البرز و رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهرک دارویی برکت از 9 قلم دارو رونمایی شد.
کد خبر : ۶۳۲۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ 
۱۵:۱:۲۹
صفحه1از32123456...32.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۳۷۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ 
۱۵:۴:۱۶
کد خبر : ۶۳۷۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ 
۱۵:۴:۱۶
کد خبر : ۶۳۷۷۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ 
۱۵:۴:۱۶
کد خبر : ۶۳۷۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ 
۱۵:۴:۱۶
صفحه1از3123.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۳۷۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ 
۱۵:۴:۱۷
کد خبر : ۶۳۷۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
۱۵:۴:۱۷
کد خبر : ۶۳۷۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ 
۱۵:۴:۱۷
کد خبر : ۶۳۷۸۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ 
۱۵:۴:۱۷
کد خبر : ۶۳۷۹۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ 
۱۵:۴:۱۷
صفحه1از512345.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۷۱۳۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ 
۱۱:۵۴:۵۰
امور رفاهي دانشگاه علوم پزشكي البرز برگزار مي كند:
کد خبر : ۶۳۹۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 
۱۵:۵:۰
کد خبر : ۶۳۹۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ 
۱۵:۵:۰
کد خبر : ۶۳۹۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ 
۱۵:۵:۰
کد خبر : ۶۳۹۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ 
۱۵:۵:۰
صفحه1از12123456...12.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۳۹۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 
۱۵:۵:۶
کد خبر : ۶۳۹۷۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ 
۱۵:۵:۷
کد خبر : ۶۳۹۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ 
۱۵:۵:۷
کد خبر : ۶۳۹۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ 
۱۵:۵:۷
بر اساس حكمي از سوي دكتر حميد درفشي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي البرز، دكتر محمد كشاورز روحي به عنوان سرپرست بيمارستان امام حسن مجتبي (ع) منصوب شد.

اعتباربخشی و حاکمیت بالینی

5.4.0.0
V5.4.0.0